www

Szkolenie „Szkolenie okresowe” (kat. C, C1, C1+E, C+E)

Udział w 48 godzinnym  szkoleniu wezmą kierowcy, którzy nabyli uprawnienia przed 10 września 2009 r. i nie posiadają Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które pozwala na wykonywanie zawodu kierowcy w transporcie drogowym. 

 

Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” (kat. C)

Udział w 140 godzinnym  szkoleniu wezmą osoby, które po raz pierwszy starają się zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy w transporcie drogowym.  

 

 

 • Wszystkie szkolenia będą realizowane w grupach średnio 20-osobowych, realizowane jako szkolenia OGÓLNE i OTWARTE i na obszarze woj. opolskiego wyłącznie w uprawnionych ośrodkach szkolenia posiadających akredytację.
 • Program szkolenia realizowany zgodnie z programem określonym w ustawie o transporcie drogowym.
 • Materiały dydaktyczne przygotowanych w oparciu  o najnowsze wzorce w, będą również prezentować rozwiązania dotyczące praktycznego stosowania zasad równości (które będą omawiane podczas zbiórek przed zajęciami).
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

W ramach szkoleń zapewniamy:

 

 • Badania lekarskie i psychologiczne.
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej dla osób, które ukończą „Szkolenie okresowe”.
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej dla osób, które ukończą szkolenie z zakresu „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” i pozytywnie zaliczą egzamin

Projekt „Szkolenia zawodowe dla MMŚP branży usług transportowych” dotyczy wsparcia szkoleniowego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie usług transportowych. 

Ulotka1 

W ramach projektu oferujemy szkolenia:

 • SZKOLENIE OKRESOWE 
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 

 

Z udziału w szkoleniach mogą skorzystać:

 • Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży usługowej  w zakresie usług transportowych.
 • Przedsiębiorstwa posiadające  jednostkę organizacyjną w woj. opolskim.
 • Przedsiębiorstwa,  które do dnia 6 sierpnia 2012 r. nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL  w latach 2007-2010.
 • Przedsiębiorstwa, które nie przekroczyły  pułapu uzyskanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc oraz w 2 poprzedzających go latach podatkowych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006r. pułap dla przedsiębiorców wynosi 200 tys. EUR, dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego - 100 tys. EUR.
 • Pracownicy ww. przedsiębiorstw, którzy mieszkają lub pracują w woj. opolskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Pracownicy z co najwyżej wykształceniem ponadgimnazjalnym, tzn. średnim lub zasadniczym zawodowym.
 • Pracownicy, którzy ukończyli 21 rok życia.
 • Pierwszeństwo udziału osób do 45 roku życia.
 • Pierwszeństwo udziału osób mieszkających na wsi, czyli osób, które mają utrudniony dostęp do szkoleń.

Podkategorie

 • Kwalifikacja
 • Adr

   

  Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Wymagania dla uczestników  kursów ADR:

  • kurs dokształcający początkowy-ADR - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.
   Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.
  • kurs dokształcający doskonalący-ADR - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat.
   Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

   

   

  Rodzaje kursów ADR

   

  I. Kurs dokształcający początkowy:

   

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

   

  II. Kurs dokształcający doskonalący:

   

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

   

  Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.

   

  KLASY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

   

  Materiały niebezpieczne są klasyfikowane w jednej z 13 klas. Każdy z materiałów posiada własną pozycję oznaczoną czteroliterowym numerem UN i jest przydzielony do jednej z trzech grup pakowania (PG). Te cztery informacje (UN, nazwa wg. ADR, klasa i PG) w zupełności wystarczą do identyfikacji każdego niebezpiecznego materiału.